Spiralna waza

Model autorstwa BigBadBison dostępny na portalu Thingiverse.

Całkowity czas druku wyniósł 7 godzin. Wykorzystany został materiał PLA od BCN3D w kolorze Silver.