Gekon

Model autorstwa WebmasterZero dostępny na portalu Thingiverse.

Całkowity czas druku z uwagi na wysoką rozdzielczość wyniósł 2 godziny. Wykorzystany został materiał PLA od Spectrum Filaments w kolorze Forest Green.